Tilbake til oversiktsside
Rekrutteringsbloggen
23
.
07
.
1974
Rekruttering

Rekruttere selv eller benytte ekstern ekspertise?

Uansett hvor mye du kan (eller tror du kan ;-) om rekruttering, må alle som er involverte i en rekrutteringsprosess ha nok kompetanse og sette av nok tid til å løse de mange og ulike oppgavene som må til for å lykkes. Rekruttering et fag med mange ulike disipliner, og som tar lang tid å lære.

Ikke minst er det viktig å vurdere de store negative konsekvensene forbundet med en feilansettelse.

Sagt på en annen måte: Tør du du og bør du gjøre jobben selv, når et feilskjær er estimert til å koste deg mellom en halv og en million kroner? (kilder: Adecco og HR Norge)
Målet med denne artikkelen er å hjelpe deg med å gjøre den vurderingen, samt gi deg en del tips til hvordan velge din rekrutteringspartner, når det er mest aktuelt for deg.

Fordeler ved å rekruttere selv
Du og dine ansatte kjenner organisasjonens kultur, verdier, strategi, mål og kundenes/brukernes behov best. Ved å gjøre jobben selv har du 100 % styring og kan ha den første dialogen med kandidatene. Dere kan dermed gi mer konkrete svar på en del av kandidatenes spørsmål, og la en ansatt skape et førsteinntrykk. Det gir mulighet å sikre dere en god kandidatopplevelse, i tråd med deres «employer brand» og kjerneverdier (gitt nok kompetanse og tid altså ;-).

Hvis du skal kjøpe profesjonell bistand koster en full rekruttering som regel 100-250.000kr, så her kan det og være penger å spare. Naturlig nok avhenger honoraret av stillingsnivå, lønn, type rekruttering og hvor vanskelig den rette kandidaten antas være å finne. På den annen side er nedsiden 2-4 ganger større enn innsparingen ved å bomme i rekruttering, så oddsene taler imot å gjøre det selv!

Ulemper ved å rekruttere selv

Vi hører ofte at rekruttering lett blir et venstrehåndsarbeid og et «ork» i en travel hverdag, når telefonen innstendig forstyrrer deg og mengden av søknader på e-post har passert 50 – fordi det færreste velger å ta seg råd til en god rekrutteringsportal (slik som proffene har). Mangelfullt avklarte ansvarsområder i prosessen, mangel på kapasitet eller kompetanse ift. de mange delene kan bli frustrerende. Risikoen for at for at bunken med søknader blir liggende og kandidatene fortvilt lurer på hva som egentlig skjer øker - imens de beste kandidatene er kjappest til å gå videre med andre arbeidsgivere.Det er dyrekjøpt erfaring!
Mange har altså brent seg på å forsøke å håndtere rekrutteringen selv, og druknet i uventet mye arbeid.

Hvordan så finne god hjelp til rekruttering iOslo-området? En samarbeidspartner som virkelig forstår og lytter til deg, passer for ditt oppdrag, gir det tilstrekkelig fokus og finner personene du mangler.

 

Når du skal få hjelp av andre til din rekruttering

Et Google-søk på «RekrutteringOslo» gir 2,3 millioner treff. Ikke alle er like profesjonelle som glansbildet til hjemmesidene skulle tilsi! Noen kjøpere betaler dyre dommer for så å oppleve at deres viktige oppdrag drukner i mengden, mangelfull oppfølging og tom. ukvalifiserte kandidater som mangler motivasjon.

Noen byråer er spesialister, andre generalister. Noen retter seg mot større selskaper, andre mot mindre.
Noen tilbyr kun headhunting (er hodejegere), imens andre tilbyr å kjøre annonserte prosesser parallelt - som i tillegg gir tilgang til de aktive søkerne i markedet. Noen har spesialisert seg på vikarutleie, imens andre spesialiserer seg på rekruttering av fast ansatte. Noen tar kun hele prosessen (A-Å), imens andre også tar oppdrag av typen utvelgelse (finalekandidatvurdering) - og dermed lar kunden få gjøre noe selv.

Her er noen tips når du skal kjøpe rekrutteringstjenester

·     Har du allerede minst tre gode kandidater på hånden?I så fall kan du nøye deg med å få bistand med utvelgelsesprosessen(finalekandidatvurdering). Ellers bør du få hjelp med hele prosessen (A-Å)

·    Hviskandidater er vanskelige å finne, er headhunting en viktig brikke, og et komplement til annonse

·     Bransje spesialister kjenner bransjen, og har ofte kandidater i nettverket. På den annen side har de ofte «hands off»-avtaler som hindrer dem til å plukke dyktige folk for deg fra bransjen. Spør dem om dette!

·     Hvor stort er ditt firma/oppdrag og hvilket fokus ønsker du? Velg et byrå som ivaretar dette!

·     Be folk du stoler på i nettverket om tips til rekrutteringsfirma. Husk at firmaet skal passe ditt behov

·     Les deg opp på de mest aktuelle rekrutteringsfirmaene; arbeidsform, referanser og spesialisering

·     Spar tid ved å beskrive ditt behov konkret, og send en forespørsel til de 3-4 selskapene som virker best

·     Inviter 2-3 av de bestetilbyderne til å presentere seg i et møte eller videomøte. Ta med 1-2 kollegaer

·     Spør om metoder som brukes ifm. intervju/referanser(kompetansebasert strukturert intervju er best)

·     Hvilke tester er de autorisert på? Er disse Veritas-godkjente? Blir valg av tester tatt i dialog med deg?

·     Foretas «valideringsintervju» (gjennomgang og kvalitetssikring)av testresultatene med kandidat?

·     Kan du påvirke rekrutteringsprosessen, kanskje gjøre noen deler selv, eller styr konsulenten alt?

·     Hvem skal utføre jobben? Ofte er det en partner som selger, og en assistent deretter settes på jobben

·    Harde nok kapasitet? Når kan de starte? Fast pris? Hvilken oppdeling av faktureringen?
Hva inngår i prisen? Referanser du kan kontakte? Hvilke typer garantier?

·    Er det inkludert en oppfølgingssamtale med kandidaten, og med deg, i prøveperioden?

 

Vi håper at ovennevnte spørsmål og tips er til god nytte og ønsker deg lykke til med neste rekruttering!


Dersom du ønsker å komme i kontakt med oss setter vi pris på om du tar kontakt,
enten det gjelder din rekruttering i Oslo, eller andre steder i landet.

Linkedin - Din Rekruttering
DE SISTE ARTIKLENE FRA DIN REKRUTTERING
Rekruttering

Rekruttere selv eller benytte ekstern ekspertise?

Les mer...
Samarbeidspartner ved rekrutteringsprosessen

Lytt til erfarne fjellfolk – også når det gjelder rekruttering!

Les mer...
Analyse av personalbehov ved en oppsigelse

Spar penger – unngå nyrekruttering!

Les mer...
Rekruttering og feilansettelser

En feilansettelse koster deg fort en million! Her er tipsene for å styre unna fallgruvene.

Les mer...
Din Rekruttering AS - Logo
Besøksadresse:
Karl Johans gate 16, Oslo
Postadresse:
Tørnveien 2B, 0936 Oslo
+47 90 99 12 80
FacebookLinkedin
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Copyright © 2024 Din Rekruttering
Design & Programmering av Sanzero Designbyrå